Handelsvilkår, Fortrydelsesret og GDPR

Køberegler

Reklamationsret
Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen
blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

Garanti
Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at at bevise, at fejlen skyldes misligehold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

Rimelig tid
I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

Formodningsreglen
Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

Klageløsninger
Har du en klage håber vi at du vil give os i direkte kald på 23317523 eller sende os en mail på ordre@bunkern.dk
Du kan også klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Bor du i et andet EU-land kan du indgive en klage til EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse 
ordre@bunkern.dk.Handelsvilkår
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra bunkern.eu. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der er lavet et alm køb via hjemmsiden og ingen anden skriftlig aftale er indgået.

Betalingsmåder ved køb i online butikken.
Dankort
VisaDankort
Visa Electron
MasterCard
Mobilepay

Levering
Vi leverer alle steder i Danmark og EU samt Grønland og Færøerne
Med særlige aftalet (anmodet skriftligt) til andre steder i verden.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra bunkern.eu. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vores side, er denne af vejledende art.

Moms
Der bliver opkrævet 25% moms af alle køb af nye produkter
Fortjenstmargenordning ved brugte genstande‌, køber har ikke fradrag for momsen.‌‌

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer købt i  bunkern.eu anses for sket, når køberen har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker normalt med Post Nord, DAO eller GLS
Normal leveringstid er 1-2 dage. Transport vil være længere til andre lande end Danmark.
Ved afhentning i butik, kan det være at et eller flere produkter skal flyttes til den ønskede butik før det kan afhentes, Bunkern forholder sig ret til at flytte Produktet billigst muligt men dog inden for rimelig tid, hvilket vil være 1-3 dage i de fleste tilfælde. Bunkern vil altid holde en god kommunikation om dette med kunden.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt af Bunkern overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra bunkern.eu, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til bunkern.eu enten via e-mail ordre@bunkern.dk eller pr. tlf. 23317523. Du har som kunde hos Bunkern 24 måneders reklamationsret efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Bunkern har stillet dig i udsigt.

Garanti
Medmindre andet er angivet, er alle varer på bunkern.eu's hjemmeside underlagt 24 måneders reklamationsret. Bevisbyrden for fejl eller mangler ligger de første 6 måneder hos bunkern.eu, og de efterfølgende 18 måneder hos kunden.
Alle demo varer har 3 måneders reklamationsret, med mindre andet er angivet.

Såfremt kunden ønsker at anmelde fejl eller mangler, skal dette ske skriftligt til bunkern.eu senest 60 dage efter at fejlen eller manglen er opdaget. Kunden skal give bunkern.eu en rimelig mulighed for at inspektere varen der er tale om. bunkern.eu er ikke ansvarlig for yderligere skader eller skader som følge af fortsat brug efter at fejl eller mangler er opdaget, eller såfremt kunden ændrer eller reparerer varen uden tilladelse fra bunkern.eu

Bunkern.eu's ansvar ved en reklamationssag er begrænset til reparation eller ombytning af en defekt eller mangelfuld vare, eller refundering af varens pris. Skade på en vare, forårsaget af forkert brug, modifikationer eller groft misbrug af kunden, er ikke dækket af reklamationsretten. Bunkern.eu kan ikke blive holdt ansvarlig for tab af data eller andre indirekte konsekvenser som følge af en defekt eller mangelfuld vare solgt af bunkern.eu.

Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles bunkern.eu indenfor rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Varer der ikke indgår under reklamationsretten vil blive tilbagesendt for kundens regning. Varer returneret på efterkrav eller på anden vis sendt med manglende porto nægtes modtaget af bunkern.eu

Returnerede varer uden fejl
Ved tilbagesendelse af en vare til bunkern.eu, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden. Varer skal returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, samt en beskrivelse af fejlen, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og fejlmeddelelse på produktet.

Forsvarlig returnering
Alle varer som returneres skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering, kan medføre at dine rettigheder bortfalder. Såfremt en vare købt hos bunkern.eu, bliver modtaget indpakket i antistatisk materiale, skal i tilfælde af returnering, ligeledes være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medføre bortfald af dine rettigheder.

 


Fortrydelsesret

Din fortrydelsesperiode starter fra den dag du modtager din vare. Du skal have rettet en henvendelse til os via mail indenfor fortrydelsesretten perioden. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Ved nægtelse af modtagelse af en pakke fra bunkern.eu fratrækkes retur porto fra kundens købebeløb.
Ved afhentning af en vare er der ingen kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker. 
Varens fulde pris bliver tilbagebetalt inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c, såfremt at produktet overholder regler om stand. Læs mere om den nye forbrugerlovgivning nedenfor.

Varen skal returneres til følgende adresse 
Bunkern
Storegade 112B
6700 Esbjerg


14 dage returret
Når du køber en varer online, har du altid 14 dages fortrydelsesret. 
Vi anbefaler man læser reglerne nedenfor i henhold til den nye forbrugers lov. 

Tilkøb 365 dages returret
I din kurv har du muligheden for at tilkøbe 365 dages returret per produkt i stedet for kun 14 dage. Du kan tilvælge muligheden ved hver produktlinje og betaler for for hver enkle produkt. Dvs køber du 2 ens af et produkt, vil du blive påkrævet 5,- per produkt. De samme regler for returret gælder, men til gengæld har du 365 dage til at beslutte om du vil beholde din vare. 

Den nye forbrugerlovgivning

Tag tøjet med hjem og afprøv det
Når du køber noget tøj enten fra webshoppen eller en af Bunkern’s fysiske butikker, har du altid lov til at afprøve produktet derhjemme. Dog er forudsætningen at omgivelserne du befinder dig i, ikke påvirker tøjet ved fx lugtgener såsom rygning, brugsspor eller lignende. 

Værdiforringelse af produkt
Hvis du har anvendt eller vasket tøjet, vil det skabe en værdiforringelse på mindst 50%. Størrelsen af værdiforringelsen afgøres af Bunkern, efter varen er modtaget. Det gælder både fysiske butikker og webshop. 

Kontakt
Hvis man fortryder sit køb, skal man indgive en skriftlig meddelelse via brev eller mail til ordre@bunkern.dk.
Vi forventer at du hurtigst muligt sender varen retur, efter du har informeret omkring fortrydelse. 
Den skal senest være afsendt 14 dages efter du har informeret os omkring dit fortrudte køb. 

 


 
Julegave bytteregel

Ved juletid bytter vi dog gerne julegaver til den 25. Januar.

Returnering af en vare
Du kan nægte modtagelse af varen fra postvæsnet. I denne sammenhæng må du gøre postvæsnet opmærksom på at varen omgående skal returneres til Bunkern.eu.
Hvis du modtager varen fra postvæsnet, og efterfølgende, indenfor 14 dage fortryder købet, kan du returnere varen til bunkern.eu. I dette tilfælde bedes du vedlægge en kopi af købsfakturaen.
Ved returnering af en vare, skal følgende adresse benyttes; Bunkern, Storegade 112B, 6700 Esbjerg. Pakken skal tydeligt mærkes "14 dages fortrydelsesret" Beløbet returneres via din oprindelige betalingsmiddel. Returnering som følge af fortrydelse sker for købers egen regning. Det anbefales, at varen returneres som pakkepost via Post Nord, hvilket giver mulighed for at spore pakken hos Post Nord. Dermed er enhver tvivl om hvorvidt varen er afleveret til bunkern.eu fjernet. Ydermere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget bunkern.eu.


Forsvarlig returnering
Alle varer som returneres skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering, kan medføre at dine rettigheder bortfalder. Såfremt en vare købt hos bunkern.eu er indpakket i antistatisk materiale, skal varen i tilfælde af returnering ligeledes være indpakket i antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medføre bortfald af dine rettigheder.

Købeaftale
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med bunkern.eu, før du har modtaget en ordrebekræftelse, bunkern.eu opbevarer ikke ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden. Ved lagerfejl og tastefejl kan Bunkern ophæve købsaftalen, dog vil Bunkern altid stræbe sig efter at skaffe varen hurtigst muligt ved sådanne fejl og samtidig yde god kommunikation med kunden.

Forudbestilling Disclaimer: 
Vi sætter aldrig flere produkter til forudbestillings-salg end vi har bestilt hjem. Dog er der en mulighed for at der kommer en efter-allokering fra leverandørens side af, som vi ikke er herre over. Derfor vil det altid være først til mølle med med forudbestillinger. i 9 ud af 10 tilfælde kan vi dække alle forudbestillinger, så jo før du bestiller jo mere sikker er du på at være først i køen! Derfor forbeholder vi os retten til at annullere forudbestillinger hvis eksterne forudsætninger gør at vi ikke kan levere produktet.
Ved ordre med blandet køb af produkter der er på lager og forudbestillinger, eller ved ordre med forudbestillinger der kommer på forskellige datoer, hæver Bunkern hele beløbet ved første produkts afsendelse/afhentning.

Priser
Alle priser på nye produkter er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris, og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller stigning.

Levering
Enhver leveringstid opgivet af bunkern.eu er blot et estimat. bunkern.eu tager forbehold for udsolgte og udgåede varer. bunkern.eu kan ikke holdes ansvarlig for tab, direkte eller indirekte af en forsinkelse i leveringen af varerne. Ej heller vil en forsinkelse berettige køber til at opsige eller ophæve kontrakten, medmindre forsinkelsen overstiger 60 dage.

Risiko
Risikoen for varer købt hos bunkern.eu overgår til køber på leveringstidspunktet.

Ejendomsforbehold 
bunkern.dk forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte Vare.
Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal varen opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Varen skal opbevares separeret fra andre varer, således at det er muligt at identificere varerne som bunkern.eu's ejendom. Identifikations mærkater, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden forpligter sig til ikke uden bunkern.eu's skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe bunkern.eu's sikkerhed i varen, herunder pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation; der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode, bunkern.eu forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt, alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen, der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Forbehold
Der tages forbehold for udsolgte og udgåede varer, samt trykfejl på hele bunkern.eu's hjemmeside.

 


Persondata håndtering (GDPR)
 

Nedenfor kan du læse mere om vores politik for behandling af persondata, som du afgiver når du besøger vores hjemmesider, tilmelder dig nyhedsbrev eller bruger andre tjenester forbundet med Bunkern. 
Vi ønsker gennemsigtighed så vi kan informere dig omkring hvordan vi indsamler og behandler dine oplysninger.

I Bunkern har vi stor respekt for dit privatliv, og tager derfor dataansvarlighed alvorligt. Vi håndtere din persondata i overensstemmelse med Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation)(GDPR) og gældene lovgivning.


Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via e-mail på ordre@bunkern.dk eller pr. post til:

Bunkern
Storegade 112B
6700Esbjerg

tlf: +0045 23317523

Hvad er persondata?
Alle oplysninger som direkte eller indirekte kan have relation til dig som person, er persondata. Dette kan være dit navn, adresse, e-mail,telefonnummer, fødselsdag eller IP-adresse. Følsomme data, har særlige regler. Derfor er det helt friviligt om du ønsker at opgive disse data. 


Dine rettigheder
Som datasubjekt har du følgende rettigheder:
 

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har givet os dine persondata gennem samtykke, kan du altid trække din samtykke tilbage. Herefter vil vi slette alle dine oplysninger som er omfattet af samtykke.
Undtagen i visse tilfælde:
 

  • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvist afsendt
  • Du har et økonomisk mellemværende med Bunkern, uanset betalingsmåde
  • Hvis du har fortaget et køb på Bunkern, beholder vi dine persondata med hensyn til bogføringsreglerne (Kun gemt i vores sikret regnskabsprogram)
  • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder


Ret til information og kontrol
Ønsker du en kopi af de oplysninger vi har om dig, kan du anmode om disse og ligeledes få dem flyttet til en anden dataansvarlig, i henhold til lovgivningen.
Du har også ret til at få ændret dine data, hvis der skulle forkomme fejl eller mangler. 
 

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig at dine data anvendes til legitime interesser, hvor vi herefter ikke anvender dine oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav. Herunder kan du også modsætte dig profilanalyser til brug af markedsførings analyser. 
 

Indsamling af persondata
Når du benytter en kontaktformular eller bestillingsform, eller henvender dig til os som kunde, indsamler vi person data direkte fra dig. 
Ved henvendelse gennem mail, telefon eller post, indsamler vi også disse data, da de er nødvendige for at vi kan besvare dig. Alle data du vælger at give til os, indsamles også. 
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidig også aktiv samtykke til at vi må bruge dine data til at sende dig markedsførings mails.

Opbevaring af persondata
Vi opbevare dine oplysninger så længe du vælger at være kunde, eller modtage nyhedsbreve, eller andet fra os.
 

Videregivelse af persondata
Vi anvender en række IT-systemer, så vi kan levere vores ydelser til dig. Derfor opvares visse af dine data hos vores leverandører, der også er indbettet af GDPR lovgivningen. Hos Bunkern, sælger vi ikke dine persondata videre til andre parter.